RSS
Dzisiaj jest: piątek, 07 października 2022
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 08.01.2015 z powodu:
przeniesienie wydziałów

Właściwość Sądu


WYDZIAŁ VII GOSPODARCZY

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA


Sprawy gospodarcze rozpoznawane są w obszarze właściwości obejmującym:

Miasto Warszawa - ulice o kodzie pocztowym rozpoczynającym się cyframi  03-..., 04-..., 05-...;

Powiat Wołomiński :

 • miasta: Kobyłka, Marki, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka;
 • gminy miejskie: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka;
 • gminy miejsko-wiejskie: Radzymin, Tłuszcz, Wołomin;
 • gminy wiejskie: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka;

Powiat Legionowski :

 • miasta: Legionowo, Serock;
 • gminy miejskie: Legionowo;
 • gminy miejsko-wiejskie: Serock;
 • gminy wiejskie: Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew;

Powiat Nowodworski :

 • miasta: Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym;
 • gminy miejskie: Nowy Dwór Mazowiecki;
 • gminy miejsko-wiejskie: Nasielsk, Zakroczym;
 • gminy wiejskie: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek.

Powiat Otwocki

 • miasta: Józefów, Otwock, Karczew;
 • gminy miejskie: Józefów, Otwock;
 • gminy miejsko-wiejskie: Karczew;
 • gminy wiejskie: Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna.WYDZIAŁ VII GOSPODARCZY

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Wydział VII Gospodarczy rozpoznaje sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu  sporu nie przekracza 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

Wydział VII Gospodarczy rozpoznaje sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawami gospodarczymi są także sprawy:

 •  ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
 • przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
 •  między organami przedsiębiorstwa państwowego,
 • między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór,
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem, jak również innemu tytułowi egzekucyjnemu, obejmującemu roszczenia, które, gdyby były rozpoznawane przez sąd, należałyby do właściwości sądów gospodarczych,
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem, jak również innego tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, które, gdyby było rozpoznawane przez sąd, należałoby do właściwości sądów gospodarczych,
 • o ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego wydane w sprawie gospodarczej podlega albo nie podlega uznaniu,
 • inne, przekazane przez odrębne przepisy.

Wydział VII Gospodarczy nie rozpoznaje spraw (kompetencje właściwego Wydziału Cywilnego) o :

 •  podział majątku po rozwiązaniu spółki cywilnej;
 • o wyjawienie majątku dłużnika (nawet jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca).

Wydział VII Gospodarczy nie rozpoznaje spraw, które należą do właściwości sądów okręgowych :

 • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
 • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;
 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 •  o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 • o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.


Stan na dzień 04.06.2012 r.


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Wiktor Piber
Informację opublikował: Krzysztof Urbanek
Czas wytworzenia informacji: 07.01.2015
Dokument oglądany razy: 44 072
Wersja do druku
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności