RSS
Dzisiaj jest: piątek, 07 października 2022
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 08.01.2015 z powodu:
przeniesienie wydziałów

Właściwość Sądu


WYDZIAŁ IX GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA


Zgodnie z art. 19 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego do rozpoznania spraw o ogłoszenie upadłości właściwy jest sąd upadłościowy, właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika.

W przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, należy przyjąć – stosując odpowiednio powołany wyżej przepis – iż do rozpoznania sprawy właściwy jest sąd upadłościowy właściwy ze względu na miejsce, w którym dłużnik – wnioskodawca stale przebywa i gdzie koncentrują się jego czynności życiowe. W przypadku osoby fizycznej będzie to z pewnością miejsce jej zamieszkania.

Jeżeli dłużnik ma zakłady w obszarach właściwości różnych sądów i trudno ustalić, który z nich jest zakładem głównym, właściwy jest każdy z tych sądów.

Jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika.

Po ogłoszeniu upadłości postępowanie upadłościowe toczy się w sądzie upadłościowym, który ogłosił upadłość.

Jeżeli postępowanie zostało wszczęte w kilku sądach właściwych, sprawa należy do właściwości sądu, który pierwszy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości.


Sprawy rozpoznawane są w obszarze właściwości obejmującym:

Miasto Warszawa - ulice o kodzie pocztowym rozpoczynającym się cyframi : 03-....., 04-......, 05-.......;

Powiat Wołomiński:

 • miasta: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin;
 • gminy miejskie: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka;
 • gminy miejsko-wiejskie: Radzymin, Tłuszcz, Wołomin;
 • gminy wiejskie: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka.

Powiat Legionowski:

 • miasta: Legionowo, Serock;
 • gminy miejskie: Legionowo;
 • gminy miejsko-wiejskie: Serock;
 • gminy wiejskie: Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew;

Powiat Nowodworski:

 • miasta: Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym;
 • gminy miejskie: Nowy Dwór Mazowiecki;
 • gminy miejsko-wiejskie: Nasielsk, Zakroczym;
 • gminy wiejskie: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek.

Powiat Otwocki:

 • miasta: Józefów, Otwock, Karczew;
 • gminy miejskie: Józefów, Otwock;
 • gminy miejsko-wiejskie: Karczew;
 • gminy wiejskie: Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna.

Miasto: Łomianki.


WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA


I. Rozpoznawanie spraw w przedmiocie ogłoszenia upadłości w stosunku do:

Przedsiębiorców, w szczególności:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • spółek prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki partnerskie),
 • spółdzielni

Osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności.

II. Postępowanie naprawcze wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością;

III. Rozpoznawanie spraw o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Wiktor Piber
Informację opublikował: Krzysztof Urbanek
Czas wytworzenia informacji: 07.01.2015
Dokument oglądany razy: 23 330
Wersja do druku
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności