RSS
Dzisiaj jest: poniedziałek, 05 czerwca 2023
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 09.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.

Biuro Obsługi Interesantów

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek : 8.30 – 18.00
wtorek – piątek : 8.30 – 15.30

telefon:

(22) 50 91 158

email: boi@srpragapolnoc.pl

Dokumenty dot. funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów:

Podstawa prawna Biura Obsługi Interesantów

Regulamin Biura Obsługi Interesantów

Ankieta badania poziomu satysfakcji Interesantów - wersja papierowa

Ankieta badania poziomu satysfakcji Interesantów - wersja elektroniczna


FORMULARZE SĄDOWE I WZORY PISM
Wzory formularzy Ministerstwa Sprawiedliwości
Wnioski ogólne
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
Skarga na czynności komornika
Wniosek - skarga
Wniosek o nadanie klauzuli nakazowi zapłaty
Wniosek o nadanie klauzuli wyrokowi - postanowieniu
Wniosek o wydanie prawomocnego nakazu zapłaty
Wniosek o wydanie wyroku - postanowienia
Wniosek o wydanie prawomocnej ugody
Wniosek o wydanie oryginału dokumentów
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (wniosek należy złożyć wraz ze stosownym formularzem - oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania)
Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych (wniosek należy złożyć wraz ze stosownym formularzem - oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania)
Wniosek o uzasadnienie orzeczenia dla spraw cywilnych
Wniosek o uzasadnienie orzeczenia w postępowaniu karnym
Wniosek o widzenie
Wniosek o zwrot kosztów podróży
Wniosek o wydanie wydruku komputerowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu
Wniosek o wydanie kserokopii lub porządzenia fotokopii z akt sprawy
Wniosek o sprostowanie omyłki pisarskiej
Wniosek o zwrot należności za utracony zarobek
Sprawy cywilne
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Pozew o eksmisję
Wniosek o przyjęcie / odrzucenie spadku
Sprawy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
Pozew o zapłatę i wydanie świadectwa pracy
Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia
Sprawy Rodzinne i Nieletnich
Pozew o alimenty
Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem
Pozew o zaprzeczenie pochodzenia (ojcostwa) dziecka
Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane
Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
Wniosek o wydanie przepustki
Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.doc
Sprawy Karne
Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie
Wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciele posiłkowego
Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
Wniosek o zatarcie skazania
Wniosek o rozłożenie kary grzywny / kosztów sądowych na raty
Ulotka sądowa - nieodpłatna pomoc prawna -
Ulotka sądowa - mediacje -
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w postępowaniu karnym

wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 09.02.2019
Dokument oglądany razy: 369 200
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności