RSS
Dzisiaj jest: piątek, 02 grudnia 2022
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 27.08.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
NA ROK 2021 (M.P.2021 poz. 235 Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 roku)


Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce poprzez:
• zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
• w rodzinie
• zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie
• zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
• zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów
• realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług
Informacje na temat podmiotów i organizacji świadczących na terenie województwa mazowieckiego usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl
w zakładce Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Krzysztof Urbanek
Informację opublikował: Krzysztof Urbanek
Czas wytworzenia informacji: 27.08.2021
Dokument oglądany razy: 4 203
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności