RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 21 marca 2023
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Wydział II Cywilny

Przewodniczący Wydziału
SSR Grzegorz Zawadzki

Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Marzena Chabros

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Kinga Sokołowska-Zalewska
pok. 415, tel. (22) 50 91 550

Informacji, w sprawach pozostających we właściwości
Wydziału II Cywilnego,
udziela Biuro Obsługi Interesantów:

telefonicznie: (22) 50 91 158
email: boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa: 
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Wydział II Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu (Dz. U. Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2018, poz. 164).

Pozew do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie (Wydział I Cywilny, Wydział II Cywilny oraz Wydział VII Cywilny) można wnieść przede wszystkim wówczas, gdy pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (w braku miejsca zamieszkania – miejsce pobytu, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce) w części miasta stołecznego Warszawy objętego granicami dzielnic Białołęka, Praga - Północ, Targówek.

W postępowaniu procesowym (spornym) rozpoznawane są sprawy, w których wartość przedmiotu (np. suma pieniężna, której zapłaty powód się domaga, wartość rzeczy, o którą toczy się spór) nie przekracza 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Sprawy o naruszenie posiadania i o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym rozpoznaje sąd rejonowy bez względu na to jaka jest wartość przedmiotu sporu.

Jeżeli w postępowaniu procesowym Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie nie jest właściwy do rozpoznania sprawy, która do niego wpłynęła, to z własnej inicjatywy przekazuje ją sądowi właściwemu tylko wtedy, gdy sprawę powinien rozpoznać sąd okręgowy albo zachodzi przypadek tzw. właściwości wyłącznej.

W pozostałych przypadkach przekazanie sprawy nastąpi tylko, jeżeli pozwany podniesie i uzasadni zarzut niewłaściwości sądu - i to jeszcze przed zajęciem stanowiska w sprawie. W przeciwnym razie sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie i będzie to zgodne z obowiązującym prawem (art. 202 kpc).

Uwagi dotyczące opłat w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i wniosków o wpis do rejestru spakowego czytaj więcej


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Krzysztof Urbanek
Czas wytworzenia informacji: 10.01.2022
Dokument oglądany razy: 55 832
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności