RSS
Dzisiaj jest: sobota, 24 lutego 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 07.12.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - ustanowienia kuratora sądowego

II Co 955/19, 06/09/2019 r.1. ustanowić dla dłużnika Aldony Stańczak (dawniej Jaworskiej), której miejsce pobytu nie jest znane, na podstawie art. 802 k.p.c., w postępowaniach egzekucyjnych, których przedmiotem jest egzekucja z nieruchomości dłużników, objęta księgą wieczystą Nr WA3M/00456840/9, prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Juliana Banachowicza, kuratora w osobie adwokata – Katarzyny Nowak prowadzącej Kancelarię Adwokacką ul. Marka Edelmana 18 lok. 18, 00-169 Warszawa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Co 300/20, dn. 28.10.2020 r. POSTANOWIENIE Dnia 18 września 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Wydział II Cywilny w następującym składzie Przewodniczący sędzia Katarzyna Ilczuk-Wojtkowska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie Lechosława Kochańskiego z udziałem dłużnika CZZ Investments Mebelplanet Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Pawła Klopś w sprawie Km 2/19 na skutek wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużnika postanawia: ustanowić dla dłużnika CZZ Investments Mebelplanet Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie niemającego zdolności procesowej, kuratora w osobie adwokata Anny Katarzyny Archackiej..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 405/20   01.06.2021r.  ( bez terminu )

Sygn. akt: VII Ns 405/20

                                                                     Zarządzenie
           o ustanowieniu kuratora dla wierzyciela nieznanego z miejsca zamieszkania

                                                                                                                      Dnia 12 maja 2021 roku


1. Ustanowić na podstawie art. 693(3) § 3 k.p.c. i art. 510 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca zamieszkania wierzyciela Geraldine O'Brien  kuratora w osobie Marty Salwy – pracownika tutejszego Sądu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Co 525/21 POSTANOWIENIE Dnia 12 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Ii Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Asesor sądowy Katarzyna Pudełko po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Bogusława Dobrowolskiego z udziałem dłużnika Ewy Korcz prowadzonej przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Pawła Przygódzkiego w sprawie GKm 168/19 na skutek wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużnika postanawia: 1. ustanowić dla Ewy Korcz, kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane w osobie adwokata Magdaleny Teresy Chmielewskiej-Łagód w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym pod sygn. akt GKm 168/19 przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawła Przygódzkiego, 2. zasądzić od dłużnika Ewy Korcz na rzecz wierzyciela Bogusława Dobrowolskiego 100 (sto złotych) tytułem kosztów postępowania związanych z ustanowieniem kuratora w sprawie egzekucyjnej.p>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sygn. akt I Co 1773/18

POSTANOWIENIE
Dnia 6 września 2021 roku.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny
w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Paweł Janaszek
po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 roku na posiedzeniu niejawnym
spraw egzekucyjnych z wniosku wierzyciela Czesława Potocznego
z udziałem dłużnika B-AM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Baks Sp. z o.o. w likwidacji
prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renatę Delert o sygn. akt Km 365/17 i Km 354/16, oraz w zakresie wynikającym z przyłączenia do egzekucji z nieruchomości dłużnika B-AM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renatę Delert w sprawie o sygn. akt Km 890/13 z wniosku wierzyciela egzekwującego Banku Polska Kasa Opieki S.A. dodatkowo z wynikającym z przyłączenia do sposobu egzekucji udziałem wierzycieli: Czesława Potocznego Krzysztofa Polakowskiego, Roberta Skibińskiego, Tomasza Rodka, Anny Rodek, Beaty Gorzkowskiej, Przemysława Wróblewskiego, Grażyny Wisłowskiej, Jacka Antoniego Wróblewskiego, BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
w przedmiocie wniosku pełnomocnika wierzyciela Czesława Potocznego o ustanowienie kuratora dla dłużnika B-AM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
postanawia:

I. ustanowić dla dłużnika B-AM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kuratora w osobie adwokata Antoniego Szymkucia w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renatę Delert o sygn. akt Km 365/17 i Km 354/16, oraz w sprawie o sygn. akt Km 890/13 w zakresie egzekucji prowadzonej z zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 28/4 z obrębu 4-04-17, położonej przy ulicy Żywicznej 22 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa – IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA3M/00480443/3;
II. ogłosić publicznie o ustanowienie kuratora dla dłużnika B-AM Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przez wywieszenie na okres 30 dni odpisów niniejszego postanowienia w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, lokalu siedziby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Warszawa Śródmieście, oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Co 1730/19

POSTANOWIENIE
Dnia 8 listopada 2021 roku


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodniczący sędzia Renata Tabin
po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela mBank. S.A. w Warszawie
z udziałem dłużnika Macieja Górnego
prowadzonej przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Pawła Rowickiego w sprawie Km 704/19
na skutek wniosku komornika sądowego o ustanowienie kuratora dla dłużnika

postanawia:

ustanowić dla Macieja Górnego kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane w osobie adwokata Michała Balcerzaka w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym pod sygn. akt Km 704/19 przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawła Rowickiego,


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Monika Olczak
Czas wytworzenia informacji: 07.12.2021
Dokument oglądany razy: 20 869
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności