RSS
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Informacja publiczna - Zasady udostępniania informacji

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:
  • Informacja publiczna udostępniana jest na zarządzenie Prezesa lub Wiceprezesa Sądu,
  • udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  • jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi ( do 2 miesięcy),
  • udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Sąd, to uniemożliwiają.

UWAGA!

Materiały konkursowe z przeprowadonych w tut. Sądzie konkursów na stanowiska referendarza sądowego i asystenta sędziego znajdują się na tej stronie internetowej w zakładce "Odpowiedzi na często zadawane pytania".

Jednocześnie informujemy, że dostęp do informacji publicznej ma na celu kontrolę władzy publicznej i jawność życia publicznego, nie zaś ustalenie w ilu sprawach występuje dana osoba fizyczna lub prawna i/lub treści orzeczeń zapadłych w sprawach jej dotyczących.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów, lub w Biurze Podawczym tutejszego Sądu,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sekretariat.prezesa@srpragapolnoc.pl
 • za pomocą platformy e-PUAP,
 • za pomocą poczty tradycyjnej, na adres Sądu.

Zarządzenia
2023
Zarządzenie nr 27/2023
Załącznik do zarządzenie nr 27/2023

wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Krzysztof Urbanek
Czas wytworzenia informacji: 05.03.2024
Dokument oglądany razy: 24 843
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności