RSS
Dzisiaj jest: sobota, 24 lutego 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 05.04.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - zawiadomienia osób pokrzywdzonych

Sygnatura akt: VIII K 1004/20

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VIII Wydział Karny zawiadamia Państwa jako pokrzywdzonych, że rozprawa w sprawie Andrzeja Pośniaka o sygn. akt VIII K 1004/20 odbędzie się dnia 12 maja 2022 r. o godz. 13:00 sala 9 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15 A.

Pliki do pobrania: Zawiadomienie w sprawie VIIIK 1004/20


Sygnatura akt: VIII K 369/16

Warszawa, 31 października 2018 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, VIII Wydział Karny - Sekcja Wykonawcza, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym uprzejmie zawiadamia, że na mocy prawomocnego wyroku z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt: VIII K 369/16 zobowiązano: Mariusza Zyzańskiego, zam. Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56 C m. 138, do naprawienia szkód wyrządzonych przestępstwami poprzez zapłatę na rzecz:
Krzysztofa Parysa kwoty 1 524,00 zł;
Sylwestra Woszczyka kwoty 1 566,00 zł;
Krystyny Rosińskiej kwoty 1 222,16 zł;
Tadeusza Ziółkowskiego kwoty 2 019,54 zł;
Jadwigi Łaczmańskiej kwoty 1 631,36 zł;
Sławomira Kaczmarek kwoty 1 950,17 zł;
Anny Marchel kwoty 1 645,00 zł;
Teresy Sujak kwoty 483,22 zł;
Zofii Kisiel kwoty 1 710,00 zł;
Barbary Murawskiej kwoty 595,00 zł;
Teresy Oziemskiej kwoty 3 582,83 zł;
Danuty Puławskiej kwoty 1 037,38 zł;
Urszuli Dobromiła kwoty 2 370,00 zł;
Adeli Matulka kwoty 510,00 zł;
Ryszarda Kwiatkowskiego kwoty 1 166,00 zł;
Elżbiety Pazio kwoty 429,00 zł;
Katarzyny Seroczyńskiej kwoty 2 750,55 zł;
Haliny Strużewskiej kwoty 1 848,40 zł;
Sylwii Kowalewicz kwoty 818,00 zł;
Hanny Szewczyk kwoty 4 594,31 zł;
Bogusława Belta kwoty 2 297,47 zł;
Joanny Śmieszek kwoty 1 943,47 zł;
Tadeusza Nowickiego kwoty 607,00 zł;
Zbigniewa Jasińskiego kwoty 1 709,58 zł;
Wojciecha Czarnej kwoty 534,28 zł;
Grzegorza Komorek kwoty 1 570,00 zł;
Moniki Kornatka kwoty 1 280,00 zł;
Krystyny Stefańskiej kwoty 959,91 zł;
Leszka Galian kwoty 2 054,56 zł;
Haliny Lewandowskiej kwoty 2 320,00 zł;
Adama Woźnicy kwoty 2 352,76 zł;
Ewy Orzechowskiej - Krupskiej kwoty 827,87 zł;
Waleriana Leśnikowskiego kwoty 2 520,96 zł;
Agnieszki Figaszewskiej kwoty 849,40 zł;
Wiesława Rogalskiego kwoty 478,00 zł;
Łukasza Michalskiego kwoty 2 786,00 zł;
Elżbiety Król kwoty 3 400,00 zł;
Mieczysława Podgórskiego kwoty 2 200,00 zł;
Tadeusza Popiołkowskiego kwoty 359,65 zł;
Jana Erbel kwoty 1 716,62 zł;
Małgorzaty Kozłowskiej kwoty 1 884,00 zł;
Pawła Gołąbek kwoty 1 106,00 zł;
Teresy Sierockiej kwoty 1 548,29 zł;
Elżbiety Stachowiak kwoty 1 446,00 zł;
Danuty Struś kwoty 1 585,75 zł;
Krzysztofa Jabłońskiego kwoty 1 335,40 zł;
Sylwii Buszko kwoty 764,94 zł;
Krystyny Truszkiewicz kwoty 1 812,00 zł;
Honoraty Skrzypiec kwoty 428,77 zł;
Teresy Taflińskiej kwoty 500,00 zł;
Marka Roguskiego kwoty 584,25 zł;
Małgorzaty Marciniak kwoty 359,55 zł;
Marka Kiljan kwoty 2 785,00 zł;
Andrzeja Koniecznego kwoty 1 883,25 zł;
Lucyny Matuszczyk kwoty 1 024,08 zł;
Jadwigi Bogdanowicz kwoty 609,04 zł;
Bonifacego Kaczorek kwoty 737,80 zł;
Zofii Mika kwoty 1 002,90 zł;
Marzeny Olszewskiej kwoty 3 484,55 zł;
Stanisławy Gulina kwoty 681,32 zł;
Lucyny Kamińskiej kwoty 1 713,45 zł;
Jadwigi Szczepańskiej kwoty 1 737,00 zł;
Jerzego Pabis kwoty 2000,00 zł;
Agnieszki Turemka kwoty 3 050,00 zł;
Zbigniewa Olszewskiego kwoty 730,00 zł;
Wandy Kur kwoty 881,17 zł;
Agnieszki Kurek kwoty 1500,00 zł;
Jadwigi Magyar kwoty 1 938,00 zł;
Elżbiety Kuc - Bujak kwoty 1 995,00 zł;
Heleny Stokowskiej kwoty 1 920,00 zł;
Janiny Chacińskiej kwoty 1 500,00 zł;
Izabelli Janowskiej kwoty 500,00 zł;
Jana Mocha kwoty 1 739,00 zł;
Piotra Chajdackiego kwoty 1 799,10 zł;
Zofii Gawryszewskiej kwoty 1 204,76 zł;
Janusza Potępa kwoty 1 334,00 zł;
Elżbiety Skicińskiej kwoty 400,00 zł;
Jadwigi Białek kwoty 1 648,76 zł;
Anny Pelc kwoty 1 012,70 zł;
Wandy Kwaśniak kwoty 1 410,10 zł;
Tadeusza Komiażyk kwoty 1 864,72 zł;
Aliny Nowak kwoty 3 263,08 zł;
Heleny Ambroziak kwoty 632,92 zł;
Zbigniewa Wasilewskiego kwoty 2 737,04 zł;
Teresy Starczewskiej kwoty 606,63 zł;
Waldemara Żyra kwoty 1 405,94 zł;
Wiesławy Milczarek kwoty 421,09 zł;
Stanisława Iwańskiego kwoty 1 471,92 zł;
Marii Wołowicz kwoty 742,86 zł;
Alicji Jędrzejewskiej kwoty 1 200,00 zł;
Małgorzaty Radelczuk kwoty 1 740,00 zł;
Mariusza Sawickiego kwoty 940,00 zł;
Jerzego Miłowicza kwoty 565,77 zł;
Henryka Chacińskiego kwoty 1 046,08 zł;
Ryszarda Kurowskiego kwoty 1 608,62 zł;
Stanisława Kandybowicza kwoty 1 612,00 zł;
Moniki Krasnowieckiej kwoty 2 015,00 zł;
Jolanty Kopeć kwoty 2 112,00 zł;
Heleny Plebańskiej - Chodowicz kwoty 986,36 zł;
Elżbiety Jednorowskiej kwoty 1 260,00 zł;
Mariana Chmielewskiego kwoty 1 876,95 zł;
Heleny Bernat kwoty 1 600,00 zł;
Stanisława Owsianko kwoty 684,66 zł;
Bogusława Kaczyńskiego kwoty 503,11 zł;
Jacka Pujer kwoty 3 340,00 zł;
Grażyny Prokopowicz kwoty 1 207,20 zł;
Jarosława Smolarczyka kwoty 39,00 zł;
Zofii Czyżewskiej kwoty 416,92 zł;
Alicji Krynickiej kwoty 2 018,25 zł;
Marka Świerkowskiego kwoty 1 256,00 zł;
Stanisława Antoniego Sadłowskiego kwoty 715,00 zł;
Jerzego Kuca kwoty 1 720,00 zł;
Marka Płatek kwoty 1 500,00 zł;
Henryki Oliwińskiej kwoty 1 037,64 zł;
Jerzego Witkowskiego kwoty 720,00 zł;
Krystyny Lejda kwoty 1 470,00 zł;
Ryszarda Barnowskiego kwoty 722,40 zł;
Bożeny Denis kwoty 298,00 zł;
Joanny Lech kwoty 680,36 zł;
Marianny Salach - Chaleckiej kwoty 1 106,17 zł;
Karoliny Melskiej kwoty 1 726,00 zł;
Tomasza Zielińskiego kwoty 1 171,78 zł;
Alicji Dębińskiej kwoty 1 042,00 zł;
Waldemara Góreckiego kwoty 597,50 zł;
Danuty Orzeł kwoty 510,89 zł;
Teresy Kasprowicz kwoty 2 175,87 zł;
Jerzego Łaznowskiego kwoty 1 006,64 zł;
Mirony Ziółkowskiej kwoty 570,00 zł;
Zofii Babik kwoty 444,00 zł;
Janusza Gogol kwoty 925,26 zł;
Józefa Rybak kwoty 217,23 zł;
Barbary Filiks kwoty 607,52 zł;
Jadwigi Książek kwoty 1 516,00 zł;
Ryszarda Kozik kwoty 933,24 zł;
Agnieszki Pęczek kwoty 770,00 zł;
Zofii Ilczuk kwoty 883,86 zł;
Marka Dworzańskiego kwoty 604,00 zł;
Antoniego Tchórzewskiego kwoty 370,00 zł;
Ireny Staśkiewicz kwoty 1 401,17 zł;
Krystyny Marchel kwoty 1 084,00 zł;
Janusza Kwartnik kwoty 548,00 zł;
Katarzyny Koładczyk kwoty 2 750,00 zł;
Mirosławy Stanikowskiej kwoty 392,82 zł;
Stanisława Matey kwoty 601,78 zł;
Sławomira Kozickiego kwoty 726,88 zł;
Janusza Baczewskiego kwoty 1 373,40 zł;
Barbary Boguszewskiej kwoty 427,55 zł;
Zenobii Ostapiuk kwoty 592,00 zł;
Elżbiety Kuc - Bujak kwoty 1 980,96 zł;
Marii Zielińskiej kwoty 1 861,48 zł;
Apolonii Gajewskiej kwoty 407,12 zł;
Teresy Bąk kwoty 663,65 zł;
Bożeny Paruszewskiej kwoty 1 580,59 zł;
Zbigniewa Pawlak kwoty 2 004,24 zł;
Jolanty Więch kwoty 562,03 zł;
Bogdana Listkiewicza kwoty 1 629,00 zł;
Izabeli Jakubczak kwoty 2 609,10 zł;
Stanisława Neska kwoty 1 593,00 zł;
Ludwika Pszczółkowskiego kwoty 507,10 zł;
Urszuli Bebernitz kwoty 2 370,00 zł;
Zofii Jaszczur kwoty 1 431,39 zł;
Elżbiety Malinowskiej kwoty 1 917,63 zł;
Celiny Kaczyńskiej kwoty 900,00 zł;
Wiesławy Składan kwoty 842,32 zł;
Stanisławy Kiljan kwoty 2 831,70 zł;
Joanny Fajst kwoty 40,00 zł;
Ryszarda Nowak kwoty 3 273,08 zł;
Grażyny Matrackiej kwoty 525,00 zł;
Barbary Franczak kwoty 690,00 zł;
Ryszarda Kowalczyk kwoty 2 463,41 zł;
Zbigniewa Galus kwoty 2 600,00 zł;
Hanny Skoniecznej - Borkowskiej kwoty 1 294,6 zł;
Elżbiety Górzyńskiej kwoty 1 564,72 zł;
Janusza Bieleckiego kwoty 1 438,40 zł;
Krystyny Brzozowskiej kwoty 1 546,35 zł;
Danuty Zakrzewskiej kwoty 530,00 zł;
Marii Woźnica kwoty 1 836,68 zł;
Barbary Tomczyk kwoty 670,00 zł;
Krystyny Kowalczyk - Bater kwoty 1 087,89 zł;
Edmunda Gołębiewskiego kwoty 780,00 zł;
Teresy Zalewskiej kwoty 670,00 zł;
Stanisława Misztal kwoty 1 418,50 zł;
Ireny Runo kwoty 1 574,09 zł;
Leszka Gieras kwoty 1 686,54 zł;
Stanisława Szcześniewskiego kwoty 1 824,78 zł;
Heleny Strzeleckiej kwoty 1 657,92 zł;
Ryszarda Kosteckiego kwoty 1 550,00 zł;
Jana Aleksandrzak kwoty 1 101,17 zł;
Tadeusza Jasińskiego kwoty 1 731,00 zł;
Zygmunta Szydłowskiego kwoty 1399,16 zł;
Alicji Kazimierskiej kwoty 1 465,20 zł;
Janiny Mućka kwoty 1 560,00 zł;
Janiny Marosz kwoty 606,00 zł;
Krystyny Andrzejczuk kwoty 2 020,00 zł;
Adama Lisowskiego kwoty 1 840,00 zł;
Domicelli Kloskowskiej kwoty 4 200,00 zł;
Jana Krupa kwoty 1 523,19 zł;
Bożeny Borczewskiej kwoty 880,86 zł;
Anny Korczak kwoty 900,00 zł;
Romany Chudoń kwoty 535,90 zł;
Tadeusza Obroślińskiego kwoty 498,51 zł;
Janiny Sztygowskiej kwoty 539,67 zł;
Jadwigi Kwiecień kwoty 1 606,80 zł;
Małgorzaty Zbuckiej kwoty 500,00 zł;
Andrzeja Gawryś kwoty 527,93 zł;
Michała Cichockiego kwoty 574,00 zł;
Krzysztofa Aniszewskiego kwoty 1 843,33 zł;
Anny Bednarczyk kwoty 564,00 zł;
Elżbiety Mirkowskiej kwoty 1 200,00 zł;
Małgorzaty Ładyńskiej kwoty 865,39 zł;
Ireny Cacko kwoty 550,00 zł;
Lucjana Kaczyńskiego kwoty 970,00 zł;
Alicji Paprockiej kwoty 970,00 zł;
Lilianny Fudała kwoty 1 483,62 zł;
Apolonii Mojak kwoty 1 405,96 zł;
Leszka Wygody kwoty 1 656,27 zł;
Bożeny Pituch kwoty 350,09 zł;
Zdzisława Szkodzińskiego kwoty 1 734,59 zł;
Anny Wodnickiej kwoty 630,00 zł;
Agnieszki Chojnowskiej kwoty 630,00 zł;
Elżbiety Kaczyńskiej kwot 576,00 zł;
Jadwigi Białek kwoty 1 648,76 zł;
Małgorzaty Marciniak kwoty 1 612,46 zł;
Wiesławy Spodobalskiej kwoty 724,67 zł;
Grażyny Rogala kwoty 312,36 zł;
Teresy Kurpik kwoty 794,79 zł;
Bożeny Pęczek kwoty 770,00 zł;
Elżbiety Bylina kwoty 1 400,00 zł;
Genowefy Cichowlas kwoty 524,52 zł;
Anny Południkiewicz kwoty 2 582,05 zł;
Danuty Zaroślińkiej kwoty 376,00 zł;
Jadwigi Gerek kwoty 1 950,00 zł;
Elżbiety Branickiej kwoty 2 563,23 zł;
Hanny Konopka kwoty 552,00 zł;
Stanisława Luby kwoty 513,00 zł;
Renaty Ozimskiej - Papiernik kwoty 3 200,00 zł;
Józefa Czaplickiego kwoty 1 865,00 zł;
Jacka Makowskiego kwoty 1 526,57 zł;
Joanny Lipiec kwoty 2 020,00 zł;
Hanny Sekuła kwoty 1 526,93 zł;
Walentyny Dąbrowskiej - Leszczyńskiej kwoty 750,00 zł;
Witolda Zdunek kwoty 2 100,00 zł;
Emilia Wojciechowska kwoty 1 818,25 zł;
Barbary Sobczak kwoty 501,50 zł;
Iwony Czapskiej kwoty 786,00 zł;
Sławomira Gwizdała kwoty 328,76 zł;
Bartłomieja Żukowskiego kwoty 810,44 zł;
Barbary Wiśniewskiej kwoty 3 290,76 zł;
Haliny Młot kwoty 549,00 zł;
Mariana Jędrych kwoty 1 453,45 zł;
Karoliny Woźniakowskiej kwoty 817,00 zł;
Danuty Motylińskiej kwoty 1 664,00 zł;
Renaty Jarzębskiej kwoty 1 680,00 zł;
Grażyny Fronc kwoty 1 320,00 zł;
PFERON kwoty 3 375,00 zł.
Jednocześnie prosi się o zawiadomienie tut. Sądu w przypadku niewykonania zobowiązania przez skazanego.”Sygn. akt VIII K 369/16

Zawiadamia się wszystkich pokrzywdzonych w sprawie sygn. VIII K 369/16 (5 Ds 682/2015) przeciwko Mariuszowi Zyzańskiemu oskarżonemu o czyny z art. 284 § 2 kk, art. 297 § 2 kk i art. 218 § 1 kk, wobec którego Prokurator Rejonowy Warszawa Praga - Północ wniósł do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VIII Wydział Karny akt oskarżenia, że wyznaczono następujące terminy rozprawy: 10 maja 2018 roku, godz. 09:00, sala 9, 7 czerwca 2018 roku, godz. 09:00, sala 9 oraz 3 lipca 2018 roku, godz. 09:00, sala 9. Rozprawa odbędzie się w siedzibie Sądu przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie.
Poucza się pokrzywdzonych, że do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżonego na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nie nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony. Ponadto poucza się, że zgodnie z art. 54 § 1 kpk pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.


Sygn. II Ns 565/16, 27.07.2016

„W tutejszym Sądzie został złożony wykaz majątku po Sławomirze Hryckiewiczu, synu Stanisława i Eugenii, urodzonym 5.11.1983 r. w Białymstoku, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Żeglugi Wiślanej 8B m. 23, zmarłym w Warszawie 3.12.2015 r. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.”


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 05.04.2022
Dokument oglądany razy: 19 755
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności