RSS
Dzisiaj jest: sobota, 23 września 2023
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 08.08.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - nabycie spadku

Sygn. akt VII Ns 235/19 03.09.2019r. (bezterminowo)

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Edytę Zofię Więcek-Zajkowską w imieniu własnym oraz małoletnich Krystyny Barbary Zajkowskiej i Stanisława Waldemara Zajkowskiego, wykaz inwentarza spadku po Piotrze Zajkowskim, synu Waldemara i Krystyny (PESEL 63052502951), zmarłym w dniu 24 maja 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy Dylewska 20B. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 233/19 09.01.2020r.

„W dniach 17 czerwca 2019 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 233/19 został złożony wykaz inwentarza po Krzysztofie Tadeuszu Lipińskim nr PESEL 56102610850 zmarłym w dniu 04 kwietnia 2019 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Starzyńskiego 10 m.46.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 160/19 26.02.2020 r.

,,W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 160/19 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. w Warszawie z udziałem Andrzeja Czyżaka, Angeliki Czyżak o stwierdzenie nabycia spadku po Karolinie Hryciuk- Czyżak z domu Hryciuk, urodzonej dnia 07 lipca 1975r.roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie, zmarłej dnia 12 lipca 2010r. w Białej Podlaskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się mniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 56/20  08.04.2020 (bezterminowo)

W dniu 31 stycznia 2020r. Martyną Fyda notariusz w Warszawie, rep. A nr 377/2020, na wniosek Renaty Rotuskiej – Bartoszek sporządziła protokół obejmujący wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 7 listopada 2019r w Warszawie Barbarze Krystynie Rotuskiej c. Franciszka i Katarzyny PESEL 43030307008, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Aleksandra Kowalskiego 3/208. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 56/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 406/19 08.04.2020r.

„W dniu 25 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 406/19 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Aleksandrze Basiewicz zmarłej w dniu 08 stycznia 1979 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Środkowej 11/34.
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 702/18 08.05.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 702/18 toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Rudnik z udziałem: Krzysztofa Cezarego Rudnika, Doroty Iwony Wodowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Wojciechu Rudniku, urodzonym 16 kwietnia 1942 roku w Warszawie, zmarłym w dniu 4 października 2018 roku w Wołominie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Grajewskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 91/20 08.05.2020 R.

,, Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I N 91/20 został złożony wykaz inwentarza Elżbiety Zbrzeskiej po Andrzeju Leszku Bukowskim, nr PESEL 56102110695, zmarłym w dniu 13 września 2019 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Łojewskiej 22 m. 71.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt I Ns 414/18 11.05.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 414/18 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Ossowskiej Siwik z udziałem Irminy Koziarskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Bernardzie Wisz, urodzonemu w dniu 17 lipca 1930 roku, zmarłemu w dniu 12 marca 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałemu w Warszawie przy ul. Prałatowskiej 2 m. 71. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia

.......................................................................................................................................................

I N 122/20 20.05.2020 r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie złożony został w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 29 stycznia 2020 roku przez Notariusza Piotra Dębickiego w Kancelarii Notarialnej przy ul. Barkocińskiej 6 lok. 5, 03-543 w Warszawie, zarej. w Rep.
A Nr 172/2020 sporządzony przez Agnieszkę Leśnik wykaz inwentarza spadku po Andrzeju Marka Leśniku (PESEL75060500818), zmarłym w dniu 1 stycznia 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Myszkowskiej 4 lok. 44, w Warszawie.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 127/20 toczy się postępowanie z wniosku m. st. Warszawy – Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Północ w Warszawie z udziałem Marleny Sawiak o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Sławomirze Rejda, ur. w dniu 21 grudnia 1956 roku w Warszawie, zmarłym w dniu 8 stycznia 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Stalowej 11 m. 31 w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sygn. Akt I N 202/20 01.07.2020 r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Konrada Kozłowskiego wykaz inwentarza spadku po Józefie Mróz (PESEL 49122403577), zmarłego w dniu 29.12. 2018 r., ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Ciołkosza 5/19 w Warszawie.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”.

Sygn. akt II Ns 383/19, 3.07.2020 r. "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 383/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Reichman, córce Mendela Rachel, urodzonej w dniu 3 listopada 1932 r., zmarłej w dniu 31 stycznia 2018 r., w Montrealu w Kanadzie, ostatnio stale zamieszkałej w Montrealu w Kanadzie. Wzywa się wszystkich spadkobierców aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku"."

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt VII N 94/20  09.07.2020.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII N 94/20 został złożony sporządzony przez notariusza protokół zawierający wykaz inwentarza po Jerzym Leonie Maju synu Jana i Eugenii nr PESEL 35062800019 zmarłym w dniu 14 listopada 2015 roku w Warszawie, którego miejsce ostatniego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 534/19 10.07.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 534/19 z wniosku Bank Polska Kasa Opieki – Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Moniki Klaudii Stańczyk, Beaty Małgorzaty Rogali, Iwony Katarzyny Sucheckiej, Agnieszki Sobiepanek, Zbigniewa Laskowskiego, Oliwii Stańczyk, Sebastiana Stanisława Stańczyka, Bartosza Rogali, Michała Sucheckiego, Marty Sucheckiej, Katarzyny Grojdy, Kacpra Grojdę, Damiana Sobiepanka, Kamila Sobiepanka, Wiolety Sobiepanek, Kamila Grzegorza Laskowskiego, Ryszarda Hermana, Pauliny Herman i Krzysztofa Hermana o stwierdzenie nabycia spadku po Joannie Laskowskiej, córce Zdzisława i Kazimiery, urodzonej 30 listopada 1953 r. w Otwocku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Piotra Skargi 66/7, zmarłej 2 lipca 2016 r.
w Warszawie. Sądowi nie jest znany zawód spadkodawczyni ani skład pozostałego po niej majątku.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny wzywa spadkobierców Joanny Laskowskiej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku po niej, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 216/20  05.08.2020r. (bezterminowo)

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Marka Pietrzakowskiego wykaz inwentarza spadku po Macieju Tadeuszu Pietrzakowskim (PESEL 46021405255), zmarłego w dniu 30 sierpnia 2019 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 39A/32. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od godziny 8:00 do 16:00.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 300/20 06/08/2020 r. (3 miesiące)

,, W dniu 29 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 300/20 wydał postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Adolfie Sobol, nr PESEL 38052704115, zmarłym 17 lipca 2019 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Targowej 68/26, 03-734 Warszawa.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Spisu inwentarza dokonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Rowicki pod sygn.. akt Kmn 2/20.’’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn.akt I Ns 24/20

„ W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 24/20 została wszczęta sprawa z wniosku Norberta Pióro o uznanie za zmarłego Artura Pióro, syn Alberta i Stanisławy z domu Nasiłowskiej, urodzonego w dniu 12 marca 1973 r. w Warszawie. Wzywa się Artura Pióro, aby w terminie 3 miesięcy zgłosił się do sądu, w przeciwnym razie będzie uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w terminie 3 miesięcy przekazały je sądowi”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 358/20 16.09.2020 r.

„W dniu 31 sierpnia 2020 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 30 kwietnia 2020 r. Marku Skibie, nr PESEL 53072302158, zamieszkałej ostatnio przy ulicy Zbyszka z Bogdańca 17C w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt I Ns 358/20 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt I Ns 244/20 23.09.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 244/20 toczy się postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Celińskim zmarłym w dniu 23 grudnia 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wileńskiej 6A m. 31. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 283/20  25.09.2020  (bezterminowo)

W dniu 9 lipca 2020r. Joanna Uliczny i Zofia Wasilewska sporządziły wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 4 grudnia 2019r. w Warszawie Mirosławie Wasilewskim PESEL 42022007366, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Panieńska 1a/43. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 283/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 67/20 01.10.2020 r.

,, W dniu 18 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 67/20 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawłowi Rowickiemu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Adolfie Sobol (PESEL: 38052704115), ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Targowej 68/26.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 600/20 16.10.2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Krystyna Wiktorii Lamcha, protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, przekazany przez inny sąd lub notariusza zawiadamia Jerzego Osińskiego stosownie do treści przepisu art. 643 k.p.c. o złożonym oświadczeniu o odrzuceniu spadku po Zdzisławie Kosiorek przez Krystynę Wiktorię Lamcha.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 535/20 16.10.2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Mikołaja Gościmińskiego protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, przekazany przez inny sąd lub notariusza zawiadamia Piotra Janickiego stosownie do treści przepisu art. 643 k.p.c. o złożonym oświadczeniu o odrzuceniu spadku po Witoldzie Franciszku Janickim przez Mikołaja Gościmińskiego.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 606/20 16.10.2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Bożenny Barbary Ciostek protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, przekazany przez inny sąd lub notariusza zawiadamia Pawła Cegielskiego stosownie do treści przepisu art. 643 k.p.c. o złożonym oświadczeniu o odrzuceniu spadku po Teresie Elżbiecie Kusak przez Bożennę Barbarę Ciosek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 209/19 21.10.2020 r.

,, W dniu 06 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 209/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jerzym Klutko, nr PESEL 41100804273, zmarłym w dniu 08 października 2009 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kondratowicza 19 m. 81.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 177/20  06.11.2020r. (bezterminowo)

"Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Renaldę Marię Kuziemko wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Józefie Kuziemko (PESEL 85013011399), zmarłym w dniu 23 listopada 2016 roku w Warszawie, którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi w Warszawie przy ul. Targowej 72. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. Akt I Ns 488/20 12.11.2020 r.

,, W dniu 29 października 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 488/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Feliksie Marku Sułkowskim, nr PESEL 39102403132, zmarłym w dniu 15 sierpnia 2020 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 30/2.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 797/19 22.12.2020 r. 

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 797/19 z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Teresy Sabak, Arkadiusza Sabaka, Jacka Sabaka i Kamila Sabaka o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Sabaku, synu Jana
i Genowefy, urodzonym 24 października 1951 r. w Klukowie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Toruńskiej 75/22, zmarłym 10 stycznia 2018 r. w Łomiankach. Sądowi nie jest znany zawód spadkodawcy ani skład pozostałego po nim majątku.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny wzywa spadkobierców Jerzego Sabaka, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku po nim, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. Akt I Ns 599/20 28.12.2020 r.


,, W dniu 26 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 599/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jerzym Hołowińskim, synu Karola i Marianny z domu Pieleckiej, urodzonym 24 kwietnia 1938 r. w Łęcznie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Ćmielowskiej, zmarłym w dniu 8 grudnia 2016 r. w Warszawie.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. Akt I Ns 349/20 22.01.2021 r.

,, W dniu 21 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 349/20 wydał postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Halinie Julii Ołtuszewskiej, zmarłej 4 marca 1984r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żywicznej 40.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<

II Ns 471/19, dnia 25/01/2021 r

,, W sprawie o sygn. akt II Ns 471/19 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Sławomirze Andrzeju Matuszczaku, nr PESEL 62020407777, ostatnio zamieszkałemu w Warszawie, przy ul. Olszowej 8/25, 03-703, zmarłym dnia 8 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II N 363/20 5.03.2021 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Małgorzaty Karoliny Ceglińskiej protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, przekazany przez inny sąd lub notariusza zawiadamia Pawła Cegielskiego stosownie do treści przepisu art. 643 k.p.c. o złożonym oświadczeniu o odrzuceniu spadku po Teresie Elżbiecie Kusak przez Małgorzatę Karolinę Ceglińską.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II N 520/20 5.03.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II N 520/20 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po spadkodawczyni Urszuli Grażynie Podgórskiej, nr PESEL 53072804742, zmarłej w dniu 5 listopada 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Ruciańskiej 5, 03-107 Warszawa. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 361/19  12.04.2021r.   (bez terminu)

„W dniu 12 marca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 361/19 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Januszu Kochanowskim zmarłym w dniu 21 sierpnia 2019 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Złotopolskiej 15/33.
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 31/21   29.04.2021r.  (bez terminu )

W dniu 7 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza spadki pozostałego po Robercie Schmidtcie (PESEL 67042100873) ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Majorki 12, zmarłym 19 listopada 2019 r. Sąd poucza o tym, że ten kto uprawdopodobni, iż jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 468/20  29.04.2021r. (bezterminowo)

„W dniu 6 kwietnia 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 468/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ewie Urszuli Kowalczyk PESEL 62031400022, córce Ryszarda i Janiny, zmarłej w dniu 12 lutego 2018 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Ceramicznej 18 m.138.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 5/20, 11.05.2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 5/20, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Wilczyńskim (synu Jana i Ludwiki) zmarłym w dniu 17 czerwca 2003 roku w Warszawie ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 5A m 9. W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do wyżej wymienionego lokalu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 392/19, 11.05.2021 r.

„Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 392/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Gruczku, synu Wacława i Aleksandry, mającemu ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłemu w dniu 11 marca 2019 r. w Warszawie. Sąd wzywa spadkobierców Józefa Gruczka, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 619/19, 11.05.2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 619/19, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Adamie Nowaczyńskim (synu Władysława i Ireny) zmarłym 18 października 2019 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Erazma z Zakroczymia 9/36. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 202/20, 11.05.2021 r.

„w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 202/20 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Śpiewakowskiej z domu Kicińskiej zmarłej w dniu 22.08.2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie spadku.".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 287/20, 11.05.2021 r.

„w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 287/20 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irminie Teresie Stróżeckiej z domu Wójcik zmarłej w dniu 5.11.2013 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. 11 listopada 26/29. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 300/21 14/06/2021 r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie złożony został sporządzony przez Wiktorię Morawską wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Morawskim
(PESEL 71092301092), zmarłym w dniu 31 października 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałego przy ulicy Szymona Askenazego 9 m. 120 , 03-580 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu
w spisie inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II N 216/21,23.06.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II N 216/21 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny został złożony wykaz inwentarza po Zbigniewie Edwardzie Kowalczyku, nr PESEL 40010223352, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Św. Hieronima 9 m. 36, zmarłym dnia 5 grudnia 2020 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 372/20,23.06.2021 r.

„Przewodniczący II Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie po rozpoznaniu 21 grudnia 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt II Ns 372/20 z wniosku Alior Bank spółki akcyjnej w Warszawie o sporządzenie spisu inwentarza po Zygmuncie Kaniewskim, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Zygmuncie Kaniewskim zmarłym w dniu 07 maja 2017 roku ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Łochowskiej 38B/2. Sporządzenie spisu inwentarza zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Dawidowi Palecznemu. Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N 170/21 24/06/2021 r.

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Roberta Sikorskiego wykaz inwentarza spadku po Jadwidze Pawlińskiej, PESEL: 32042202023, ostatnio zamieszkałej pod adresem ul. Marcinkowskiego 11/1, 03-722 Warszawa, zmarłej w dniu 14 lipca 2019 r.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c.)”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II N 215/21,08.07.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II N 215/21 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Zbigniewie Edwardzie Kowalczyku, nr PESEL 40010223352, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Św. Hieronima 9 m. 36, 03-243 Warszawa, zmarłym dnia 5 grudnia 2020 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II N 216/21,08.07.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II N 216/21 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny został złożony wykaz inwentarza po Zbigniewie Edwardzie Kowalczyku, nr PESEL 40010223352, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Św. Hieronima 9 m. 36, zmarłym dnia 5 grudnia 2020 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn akt I Ns 880/19 09/07/2021 r.

,, W dniu 16 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 880/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Władysławie Eugenii Zygmunt z domu Kulczyckiej, urodzonej 30 grydnia 1899 r. w Warszawie, zmarłej 05 lipca 1973 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 15/17.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 751/19 14/07/2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 751/19 toczy się postępowanie z wniosku Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z udziałem Grażyny Schwach – Kaczmarek o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Grabarek zmarłym 15 marca 2016 roku w Warszawie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Suwalskiej 18/100. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 356/21,23.08.2021 r.

POSTANOWIENIE Dnia 9 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Asesor sądowy Katarzyna Pudełko po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Rafała Pokuty, Izabeli Pokuty z udziałem Marcela Pokuty o sporządzenie spisu inwentarza po Waldemarze Janie Pokucie postanawia: 1. sporządzić spis inwentarza po Waldemarze Janie Pokucie (synu Tadeusza i Marty Heleny), zmarłym w dniu 2 marca 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie; 2. zlecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie Markowi Bidzińskiemu sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Waldemarze Janie Pokucie (synu Tadeusza i Marty Heleny), zmarłym w dniu 2 marca 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wyspowej 16 m. 9, 3. nakazać Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie Markowi Bidzińskiemu ściągnąć koszty sporządzenia spisu inwentarza z majątku spadkowego Waldemara Jana Pokuty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 536/21 26/08/2021 r.

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie złożony został w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 8 czerwca 2021 roku przez Małgorzatę Biszoff zastępcę Notariusza Wojciecha Zieleniewskiego w Kancelarii Notarialnej przy ul. Marszałkowskiej 87 lok. 123 w Warszawie, zarejestrowany w Rep. A Nr 3441/2021 sporządzony przez Tadeusza Kołaczkowskiego wykaz inwentarza spadku po Lidii Kołaczkowskiej z domu Fronczek (PESEL 52121104523), zmarłej w dniu 29 stycznia 2021 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Krasnobrodzkiej 17 m. 98 w Warszawie.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie od godziny 8:00 do godziny 16:00.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 174/20,dnia 06.09.2021 r.

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 174/20 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Gabrynowicz zmarłym dnia 3 stycznia 2017 r. w Fallsburgu, ostatnio stale zamieszkałym w USA. W skład spadku po zmarłym wchodzi udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Biłgoraju dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczysta KW nr ZA1B/00073377/0 oraz prawo własności do nieruchomości niezabudowanej położnej w Ignalinie gmina Lidzbark Warmiński dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku warmińskim prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1L/00031890/1. Wzywa się aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 509/19,dnia 06.09.2021 r.

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 509/19 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Januszu Jońskim ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Warsa 6/1 . Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 832/19 30/09/2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 832/19 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Dariusza Nobisa z udziałem: Barbary Górawskiej, Krystyny Wszelaki, Artura Cieplińskiego, Romana Cieplińskiego i Małgorzaty Mikołajczak o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Cieplińskim, urodzonym 06 sierpnia 1952 roku w Lipsku, zmarłym w dniu 17 stycznia 2018 roku w Otwocku. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 593/20 25/10/2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 593/20 toczy się postępowanie z wniosku Millenium Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Bartłomieja Marka Walas o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Walas, nazwisko rodowe Nowakowska, urodzonej 28 stycznia 1953 roku w m. Budy Zosine, zmarłej w dniu 20 września 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Krasiczyńskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 232/20 13/12/2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 232/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Teresie Wiśniewskiej, urodzonej 14 kwietnia 1950 roku w Warszawie, zmarłej w dniu 19 listopada 2013 roku w Wołominie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Suwalskiej 31 m.87. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 153/21 01/02/2022 r.

„w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 153/21 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Kuźmińskim zmarłym 15.03.2021 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Szanajcy 11/13. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II N 743/21 01/02/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II N 743/21 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zostały złożone wykazy inwentarza po: Mieczysławie Borkowskim, nr PESEL 29043003814, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Suwalskiej 8/54, zmarłym dnia 22 sierpnia 2018 roku w Warszawie oraz po Sabinie Józefie Borkowskiej, nr PESEL 31100404580, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Suwalskiej 8/54, zmarłej dnia 19 listopada 2020 roku. Ze złożonymi wykazami inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<

II Ns 429/18, dnia 01/02/2022 r

"w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 429/18 postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po Agnieszce Nowak zmarłej dnia 5 lipca 2015 w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kępnej 4/17. Wzywa się spadkobierców zmarłej aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<

II Ns 328/20, dnia 01/02/2022 r

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 328/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Kondrackim zmarłym w dniu 04 października 2019 r. w Warszawie ostatnio stale przebywającym w Warszawie przy ul. Chodeckiej 8 m. 120. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności dziadków Jerzego Kondrackiego ze strony matki Jerzego (tj. Heleny Kondrackiej z d. Szczepańskiej małżonki Alojzego Piotra Kondrackiego) ewentualnie ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku po Jerzym Kondrackim, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w niniejszym postępowaniu".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<

II Ns 323/21, dnia 07/02/2022 r

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 323/21 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Urszuli Bileckiej, nazwisko rodowe Marcewicz, córce Zygmunta i Anny, zmarłej w dniu 7 grudnia 2020 roku w Jabłonnej, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Światowida 63 m. 96 w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności Agnieszkę Strzałkowską, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II N 623/21 16.03.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II N 623/21 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny został złożony wykaz inwentarza po Włodzimierzu Pawłowskim, nr PESEL 54051804175, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Świderskiej 109H lok. 54, zmarłym dnia 28 marca 2021 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 231/21 29/03/2022 r.

,, W dniu 13 marca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 231/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zygmuncie Mazurze, nr PESEL 34102004758, zmarłym 15 września 1998 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 16 m. 25 w Warszawie.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II N 62/22, dn. 30.03.2022 r. 

„W sprawie o sygn. akt II N 62/22 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny został złożony wykaz inwentarza po Radosławie Bolesławie Siwek, nr PESEL 74030206615, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wysockiego 4 m. 124, zmarłym dnia 17 marca 2021 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 525/19, 04.04.2022 r.

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie II Ns 525/19 informuje o wydaniu w dniu 25 styczna 2022 roku postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Henryce Pogorzelskiej z domu Cichosz (córce Adama i Marii) zmarłej w dniu 21 listopada 1992 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Szymanowskiego 4 m. 5 (PESEL: 02050900668) oraz poucza o treści art. 6381 k.p.c.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 195/22 14/04/2022 r.

,, W dniu 21marca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 786/16 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dawidowi Palecznemu sporządzenia spisu inwentarza spadku Alicji Michalik, zmarłej w dniu 11 października 2017 r., ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 6 m. 16. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 85/22 09/05/2022 r.

,, W dniu 14 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 85/22 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawłowi Rowickiemu sporządzenia spisu inwentarza spadku Adamie Sołtysie, zmarłym w dniu 23 listopada 2012 r. w Otwocku, nr PESEL 27103005156, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Mokrej 8/18. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 163/21  11.05.2022r.  (na okres 3 miesięcy)

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VII Ns 163/21 toczy się postępowanie z wniosku Renaty Mościckiej o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Dudkiewiczu, synu Jana i Stefanii, urodzonego 2 stycznia 1933 r. w Grzybowie, zmarłemu 14 marca 2019 r. w Warszawie mającemu ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Turmonckiej 19 m. 74. W skład spadku wchodzi udział w lokalu mieszkalnym w Warszawie przy ul. Turmonckiej 19 m. 74. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 165/20, 23.05.2022 r. 

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 165/20, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Edwardzie Lewczyńskim, synu Wacława i Anny Lucyny, zm. dnia 20 marca 2020 roku w Warszawie, którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Pińskiej 14 oraz po Halinie Sabinie Lewczyńskiej z domu Budziak, córce Ludwika i Marcjanny, zm. dnia 14 lutego 2020 roku w Warszawie, której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Pińskiej 14.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku/spadków, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II N 295/22, 25.05.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II N 295/22 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Izabeli Renacie Skirmunt, nr PESEL 56020303720, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Odkrytej 48F m.601, zmarłej dnia 10 sierpnia 2021 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 321/18   26.05.2022  (na okres 3 miesięcy )

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VII Ns 321/18 toczy się postępowanie z wniosku Adama Popowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Voldze Popowskiej, córce Wiery i Vładimira, urodzonej 9 września 1983 r. w Mińsku (Białoruś), zmarłej 8 lipca 2018 r. w Warszawie mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Podkładowej 5. W skład spadku wchodzi udział w lokalu mieszkalnym we Wrocławiu przy ul. Arbuzowej 19 m. 2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 90/21   26.05.2022r.  ( na okres 3 miesięcy )

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 90/21 toczy się postępowanie z wniosku Alicji Jaczewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Jaczewskim nr PESEL 49090309619, synu Franciszka i Leokadii, zmarłym w dniu 02 listopada 2019 roku w Warszawie ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 19A m.215. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabyciu spadku”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 767/21 27/05/2022 r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Urszulę Dębniak, Joannę Krasowską, Aleksandrę Siłuch wykaz inwentarza spadku po Zbigniewie Krasowskim, PESEL: 68102704172, ostatnio zamieszkałym pod adresem ul. Zaokopowa 4/6 m. 6, 03-424 Warszawa, zmarłym w dniu 10 lutego 2021 r.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c.)”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 119/22, 30.05.2022 r. 

Sygn. akt: II Ns 119/22
OGŁOSZENIE

„W dniu 12 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze II Ns 119/122 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Rygalskim PESEL 48122104877 (synu Tadeusza i Jadwigi) zmarłym w dniu 22 stycznia 2021 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Rajmunda 39
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 598/19, 01.06.2022 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 598/19, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Kazimierze Cieślik z domu Zawadzkiej, córce Mikołaja i Bronisławy, zmarłej dnia 23 maja 2019 roku w Warszawie, której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Jana Młota 5 m. 43. W skład spadku wchodzi m.in. mieszkanie położone w Warszawie przy ul. Jana Młota 5 m. 43.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 231/22 20/06/2022 r. (3 miesiące)

,,W dniu 30 maja 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 231/22 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawłowi Klopś sporządzenia spisu inwentarza spadku Hannie Luty, córce Stanisława i Czesławy, PESEL 46010508842, zmarłej w dniu 15 listopada 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Piotra Wysockiego 18/163. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 665/20 27/06/2022 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 665/20 toczy się postępowanie z wniosku Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Michale Gabrielu Jędrzejczyku, urodzonym 06 czerwca 1949 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Szymanowskiego 4/88, 03-477 Warszawa, zmarłym 18 maja 2018 roku w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 269/22  28/06/2022 r. (3 miesiące)

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Mateusza Bruździak wykazu inwentarza spadku po Michale Bruździak, PESEL: 87081002277, ostatnio zamieszkałym pod adresem ul. Marywilska 65/84, 03-042 Warszawa, zmarłym w dniu 06 listopada 2021 roku,
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c.)”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 548/21  01.07.2022r. (na okres 3 miesięcy )

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 548/21 toczy się postępowanie z wniosku Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Zdzisławie Trębickim, s. Józefa i Marii, urodzonym 4 października 1956 r. we Włocławku, zmarłym w dniu 12 marca 2020r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Malborskiej.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 450/21, 06.07.2022 r.

"W dniu 3 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny pod sygn. akt II Ns 450/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Januszu Bibik, synu Feliksa i Heleny, PESEL 32050902032 , zmarłym w dniu 21 listopada 2018 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Litawora 1. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 261/21   21.07.2022r.  (na okres 3 miesięcy)

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 261/21 toczy się postępowanie z wniosku Alior Bank S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Połeć, s. Stefana i Haliny, urodzonym 13 grudnia 1955r. w Warszawie, zmarłym 9 października 2015r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Szwedzkiej 15 m. 11/12.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 409/21  21.07.2022r.  (na okres 3 miesięcy )

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 409/21 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Wyszomirskim s. Piotra i Marianny, urodzonym 2 lutego 1902r. w Grudzie, zmarłym 3 kwietnia 1964r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Gorzykowskiej. W skład spadku mogą wchodzić roszczenia do udziału w nieruchomości przejętej w trybie dekretu z dnia 26 października 1945r o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 14/21 21/07/2022 r.  (3 miesiące)

,, W dniu 24 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 14/21 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dawidowi Palecznemu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Włodzimierzu Nadratowskim, zmarłym w dniu 23 lutego 2014 roku w Warszawie, nr PESEL 66112203555, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Ceramicznej 29/91. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 242/21  26.07.2022r. (na okres 3 miesięcy)

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 242/21 toczy się postępowanie z wniosku Doriny Winczewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Rudolfie Dolner s. Franciszka i Antoniny, urodzonym 24 sierpnia 1881r. w Reni, zmarłym 4 kwietnia 1973r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Floriańskiej.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 18/21 02/08/2022 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 18/21 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Katowice o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Marczaku, urodzonym 25 marca 1961 roku w Katowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Książkowej 9D/810, zmarłym 28 czerwca 2015 roku w Katowicach. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 173/18 03/08/2022 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 173/18 toczy się postępowanie z wniosku Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Rafale Pisera, urodzonym 23 marca 1968 roku w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Siedleckiej 37B m. 56, zmarłym 20 listopada 2016 roku w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 374/22 03/08/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 374/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1075,00 (jeden tysiąc siedemdziesiąt pięć) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, obręb 0008 Lesiów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 403/1, o pow. 0,0100 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 10 grudnia 2018 r., Nr 51/II/2018, znak WI-II.747.2.14.2018.ZK dla inwestycji pod nazwą „Budowa , przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka - Radom” oraz ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r. znak DLI-I7620.3.2019.SG.16.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 254/22, 08.08.2022 r.

„Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2022 roku, w sprawie, sygn. akt II Ns 254/22 nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Piotrowi Fercowiczowi sporządzenie spisu inwentarza spadku po Andrzeju Bomboli, nr PESEL 62121403034, zmarłym w dniu 3 marca 2021 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kijowskiej 22 w Warszawie. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami albo wykonawcami testamentu, tymczasowymi przedstawicielami lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 42/22, 08.08.2022 r. (oświadczenia o odrzuceniu spadku)

Sygn. akt II Ns 42/22
(w odpowiedzi prosimy podać sygn. akt j.w.)
Nr SLPS: I LNs-SR 111/22
asesor sądowy Dominik Górka
                                                                                                                  Pani
                                                                                                                  Małgorzata Woroniecka


ZAWIADOMIENIE


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego o oświadczenie o odrzuceniu spadku zawiadamia Panią o złożeniu przez Ewę Woroniecką i Dariusza Woronieckiego, działających w imieniu małoletnich Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego, oświadczeń o odrzuceniu spadku po ich prababci Alicji Woronieckiej.

                                                                                                                 Pani
                                                                                                                 Agata Wiśniewska

ZAWIADOMIENIE


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego o oświadczenie o odrzuceniu spadku zawiadamia Panią o złożeniu przez Ewę Woroniecką i Dariusza Woronieckiego, działających w imieniu małoletnich Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego, oświadczeń o odrzuceniu spadku po ich prababci Alicji Woronieckiej.

                                                                                                                   Pan
                                                                                                                   Piotr Zacharski

ZAWIADOMIENIE


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego o oświadczenie o odrzuceniu spadku zawiadamia Pana o złożeniu przez Ewę Woroniecką i Dariusza Woronieckiego, działających w imieniu małoletnich Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego, oświadczeń o odrzuceniu spadku po ich prababci Alicji Woronieckiej.

                                                                                                                      Pan
                                                                                                                      Krzysztof Woroniecki

ZAWIADOMIENIE


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego o oświadczenie o odrzuceniu spadku zawiadamia Pana o złożeniu przez Ewę Woroniecką i Dariusza Woronieckiego, działających w imieniu małoletnich Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego, oświadczeń o odrzuceniu spadku po ich prababci Alicji Woronieckiej.

                                                                                                                        Pani
                                                                                                                        Inga Wiśniewska

ZAWIADOMIENIE


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego o oświadczenie o odrzuceniu spadku zawiadamia Panią o złożeniu przez Ewę Woroniecką i Dariusza Woronieckiego, działających w imieniu małoletnich Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego, oświadczeń o odrzuceniu spadku po ich prababci Alicji Woronieckiej.

                                                                                                                          Pan
                                                                                                                          Konrad Wesołowski

ZAWIADOMIENIE


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego o oświadczenie o odrzuceniu spadku zawiadamia Pana o złożeniu przez Ewę Woroniecką i Dariusza Woronieckiego, działających w imieniu małoletnich Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego, oświadczeń o odrzuceniu spadku po ich prababci Alicji Woronieckiej.

                                                                                                                       Pani
                                                                                                                      Monika Andrzejewska

ZAWIADOMIENIE


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego o oświadczenie o odrzuceniu spadku zawiadamia Panią o złożeniu przez Ewę Woroniecką i Dariusza Woronieckiego, działających w imieniu małoletnich Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego, oświadczeń o odrzuceniu spadku po ich prababci Alicji Woronieckiej.

                                                                                                                 Pani
                                                                                                        Andżelika Wiśniewska-Twardowska

ZAWIADOMIENIE


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego o oświadczenie o odrzuceniu spadku zawiadamia Panią o złożeniu przez Ewę Woroniecką i Dariusza Woronieckiego, działających w imieniu małoletnich Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego, oświadczeń o odrzuceniu spadku po ich prababci Alicji Woronieckiej.

                                                                                                                Pani
                                                                                                               Dorota Zacharska

ZAWIADOMIENIE


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego o oświadczenie o odrzuceniu spadku zawiadamia Panią o złożeniu przez Ewę Woroniecką i Dariusza Woronieckiego, działających w imieniu małoletnich Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego, oświadczeń o odrzuceniu spadku po ich prababci Alicji Woronieckiej.

                                                                                                                      Pani
                                                                                                                      Agata Wiśniewska

ZAWIADOMIENIE


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego o oświadczenie o odrzuceniu spadku zawiadamia Panią o złożeniu przez Ewę Woroniecką i Dariusza Woronieckiego, działających w imieniu małoletnich Anety Woronieckiej i Dominika Woronieckiego, oświadczeń o odrzuceniu spadku po ich prababci Alicji Woronieckiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 485/21  08.08.2022r.  ( na okres 1 miesiąca)

 „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 485/21 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Waldemarze Sylwestrze Wiechowskim nr PESEL 57110305936, synu Włodzimierza i Aurelii, zmarłym w dniu 12 września 2017 roku w Warszawie ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul.Borzymowskiej 11A/9. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabyciu spadku”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 216/21  08.08.2022r.   ( na okres 3 miesięcy )

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VII Ns 216/21 toczy się postępowanie z wniosku mBank S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Jarosława Olszewskiego, Katarzyny Olszewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Kacprze Olszewskim, urodzonym w dniu 1 kwietnia 1988 roku, zmarłemu w dniu 9 maja 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałemu w Warszawie przy ul. Brechta 17A m. 16. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ VII Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Monika Olczak
Czas wytworzenia informacji: 08.08.2022
Dokument oglądany razy: 28 827
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności